SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI

SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI

Авторы

  • Furqatbek Nurjanov Reyimberganovich

Ключевые слова:

tasvirlar, yuz tasviri, usul va algoritmlar, identifikatsiyalash, sun’iy intellekt

Аннотация

Ushbu maqolada sun’iy intellekt usullari yordamida tasvirdan shaxsning yuz tasviri joylashgan sohasini topishning nazariy va amaliy jihatdan olib borilgan ilmiy tadqiqot hulosalari o‘rganilib chiqilgan. Bunda yuz tasviri joylashgan sohani topishning matematik hisoblash algoritmlari asosida shaxsni tanib olish va identifikatsiyalash jarayoniga tayyorlash bosqichlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek ko‘rib chiqilgan usul va algoritmlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari hamda avzalliklari bo‘yicha bir necha yechimlar taklif etilgan.

Библиографические ссылки

. Fozilov Sh.X., Radjabov S.S., Urinov E.M., Abdullaev Sh.Sh. Rangli tasvirdan yuz soxasini aniqlash algoritmlari //Fargona politexnika instituti ilmiy-texnika jurnali. – Farg‘ona, 2018. -Maxsus 1-son. -B.60- 64.

. Zaynidinov X.N., Nurjanov F.R. Shaxs yuz tasviriga ko‘ra parametrlarini identifkatsiyalash usullarini ishlab chiqish.Toshkent -2019. - B. 251-254.

. Mamatov N.S., Nuritdinov N.D. Sun’iy intellekt usullaridan foydalangan holda tasvirlarga ishlov berish va algoritmlash usullari.// Multidisciplinary Scientific Journal.Volume 1, Ussue 24. ISSN 2181-4147, Toshkent-2023 y.-B.33-41.

. Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. -1- е. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - С. 382. -ISBN 5-93517-031-0.

. Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова // Рипол Классик. – 2013. – С 400.

. Потапов А.С. Искусственный интеллект и универсальное мышление. СПб.: Политехника, 2012. С. 711.

. Anthony W. C++ Concurrency in Action: Practical Multithreading. –Manning Publications, 2012. – P. 528.

Загрузки

Дополнительные файлы

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Nurjanov, F. (2024). SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI : SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI. Потомки Аль-Фаргани, 1(2), 54–60. извлечено от https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/429